اعضا

شرکت دلتا راه ماشین

مدير عامل:مهندس رحیم امين‌زاده

توليدات:لودر، بیل، گریدر

شماره تماس:021-88335701-2

اطلاعات بيشتر

شرکت هلی خودرو

مدير عامل:دکتر کاظم محبوبی

توليدات:لودر، بیل مکانیکی، غلطک، گریدر، بکهو لودر

شماره تماس:021-22898953-4

اطلاعات بيشتر

شرکت تیراژه ماشین

مدير عامل:دکتر مازیار رستم نژاد

توليدات:لودر، بیل مکانیکی، غلطک

شماره تماس:021-22215133

اطلاعات بيشتر

شرکت سپاهان ماشین رهیار

مدير عامل:مهندس امیر رستا آزمون

توليدات:لودر، بیل مکانیکی

شماره تماس:031-45644000

اطلاعات بيشتر

شرکت سنو پارس

مدير عامل:مهندس مهدی غریب گشته شاهی

توليدات:بکهو لودر

شماره تماس:021-66013931

اطلاعات بيشتر

شرکت زرین کوپال پویا

مدير عامل:مهندس سید کمال سالک‌فرد

توليدات:اسکیدلودر، لیفتراک

شماره تماس:021-88553292

اطلاعات بيشتر

شرکت واژه ماشین

مدير عامل:مهندس امین پورزاد

توليدات:لودر چرخ لاستیکی

شماره تماس:021-44997718-21

اطلاعات بيشتر

شرکت سپاهان لیفتر

مدير عامل:مهندس امین قوام منش

توليدات:لیفتراک، دکل

شماره تماس:031-32220955

اطلاعات بيشتر